۱۶۵,۰۰۰ تومان
سورمه ای
صورتی
قرمز
نارنجی
زرد
۱۶۵,۰۰۰ تومان
آبی
بنفش
سبز تیره
صورتی
+3
قرمز
مشکی
یاسی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
سبز تیره
فیروزه ای
مشکی
فیلی
۱۶۶,۰۰۰ تومان
بنفش
زرشکی
فیروزه ای
قرمز
+2
کالباسی
مشکی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
بنفش
زرشکی
سبز تیره
کالباسی
+2
مشکی
فیلی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
بنفش
بنفش روشن
سبز تیره
مشکی
فیلی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
آبی
بنفش
سبز تیره
سفید
+4
صورتی
قرمز
مشکی
یاسی