۱۲۶,۰۰۰ تومان
سبز تیره
سرمه ای
سفید
مشکی
خاکستری
۱۲۶,۰۰۰ تومان
بنفش تیره
سبز تیره
سرمه ای
سفید
+3
صورتی
صورتی جیغ
قرمز
۱۶۵,۰۰۰ تومان
آبی
سبز تیره
سرمه ای
صورتی کالباسی
+3
قرمز
گلبهی
نارنجی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
آبی
سبز تیره
سرمه ای
صورتی کالباسی
+4
قرمز
گلبهی
مشکی
نارنجی
۱۳۵,۰۰۰ تومان
آبی
سبز تیره
سرمه ای
صورتی کالباسی
+4
قرمز
گلبهی
مشکی
نارنجی