۷۵۰,۰۰۰ تومان۸۴۵,۰۰۰ تومان
سفید
مشکی
۶۹۵,۰۰۰ تومان۷۷۰,۰۰۰ تومان
رزگلد
مشکی