۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
آبی
XTREME-3-CAMO1.jpg ارتشی
مشکی
۵,۷۴۵,۰۰۰ تومان۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ارتشی
سبز آبی
سبز تیره
سفید
+2
مشکی
خاکستری
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ارتشی
صورتی
مشکی
آبی/رزگلد
۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان
سبز آبی
صورتی
قرمز
مشکی
خاکستری
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
آبی
قرمز
مشکی